O nas | Strona główna / O nas

Fundacja OPEN MIND – organizacja non-profit założona przez grono entuzjastów desi- gnu, rzemiosła, sztuki, edukacji społecznej i kulturowej. Działa społecznie, pro-ekolo- gicznie, kulturotwórczo, międzynarodowo i międzypokoleniowo. Wspiera rozwój społe- czeństwa kreatywnego, opartego na wiedzy, świadomie korzystającego z dostępnych innowacji i wspólnego europejskiego dorobku historyczno-kulturowego.

W obszarze zainteresowania Fundacji jest także rozwijanie potencjału twórczego dzieci i młodzieży. Fundacja zachęca do stawiania wyzwań młodemu pokoleniu, od którego zależy przecież nasza przyszłość. Na program Fundacji składają się: interdyscyplinarne warsztaty, wystawy, spotkania, debaty publiczne, wykłady, spektakle i wycieczki.

Zorganizowaliśmy m.in. FRESH DESIGN – Młoda Europa o designie Aktywni i Kreatywni – Polacy w Europie, Drogowskazy. Dolnośląska Mapa Legend i Rzemiosła, KIDS DESIGN SPACE – dzieci projektują przestrzeń, Laboratorium Designu i Sztuki, Design Bez Barier.