Oferta pracowni składa się z warsztatów adresowanych do osób w wieku 60+, członków lokalnych klubów seniora czy słuchaczy dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zajęcia są nie tylko okazją do zdobycia nowych umiejętności, ale też do integracji oraz kontaktu z młodszymi pokoleniami i wymianę doświadczeń. W programie warsztatów znajdą się szkolenia z naszych głównych pracowni, które poświęcone będą ściśle tej grupie wiekowej.